رسیدگی به شکایات مردمی هیات بازرسی انتخابات شهرستان قشم

 به اطلاع مردم شریف و متعهد شهرستان قشم می رساند:

این هیات به منظور حصول اطمینان از صحت و حسن جریان انتخابات در کلیه مراحل آن در چار چوب اصل حاکمیت قانون و با هدف صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آماده دریافت گزارشات و رسیدگی به موارد مربوط به وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی با همکاری شما مردم شریف خواهد بود.

-انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از سوی کارمندان دستگاه های اجرایی در ساعات اداری

-استفاده از انجام وسایل و سایر امکانات ادارات، شرکتهای دولتی و شهرداریها وغیره برای هریک از نامزدهای انتخاباتی.

-تبلیغات زود هنگام

آدرس دبیرخانه: فرمانداری قشم – دفتر هیات بازرسی

شماره تماس هیات بازرسی انتخابات شهرستان قشم     :    ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۸۷

سامانه پیامکی هیات بازرسی انتخابات شهرستان قشم   :  ۵۰۰۰۲۰۳۰۵۲۲

سایت استانداری هرمزگان

سامانه شکایت انتخابات وزارت کشور

کد دستوری رسیدگی به شکایات *۶۶۵۵*۳۱۲۲*#

رسیدگی به شکایات مردمی

 

تایید