رسیدگی به شکایات مردمی

 به اطلاع مردم شریف و متعهد شهرستان قشم می رساند:

در صورت هرگونه تخلف و یا انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان قشم می توانید مسائل و مشکلات خود را از طریق درگاه های زیر ارسال نمایید

آدرس : فرمانداری شهرستان قشم

شماره تماس      :    ۰۷۶۳۵۲۲۵۳۱۲ – ۰۷۶۳۵۲۲۷۴۳۰

سامانه شکایات ریاست جمهوری 

شماره تماس سامانه سامد ۱۱۱

سایت استانداری هرمزگان

سامانه شکایت انتخابات وزارت کشور

رسیدگی به شکایات مردمی

 

تایید