رسیدگی به شکایات مردمی هیات بازرسی انتخابات شهرستان قشم

 به اطلاع مردم شریف و متعهد شهرستان قشم می رساند: این هیات به منظور حصول اطمینان از صحت و حسن جریان انتخابات در کلیه مراحل آن در چار چوب اصل حاکمیت قانون و با هدف صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آماده دریافت گزارشات و رسیدگی به موارد مربوط به وقوع جرائم و … ادامه خواندن رسیدگی به شکایات مردمی هیات بازرسی انتخابات شهرستان قشم